Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: ознайомити семикласників з основними вимогами до скла­дання розписки як документа офіційно-ділового стилю (її структурою і мовним оформленням), формувати вміння складати розписку, оби­раючи відповідний ситуації спілкування стиль мовлення, жанр, мовні засоби; дотримувати вимог до ділового мовлення й основних правил ділового спілкування; помічати й виправляти недоліки у власному й чужому мовленні; оцінювати текст розписки;
  • розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, логічне мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підви­щувати мовну й мовленнєву культуру семикласників;
  • виховна: виховувати ділові якості особистості.

Скачати файл (DOC, 60KB)

You must be logged in to post a comment.