Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: сформувати уявлення про види прийменників за будовою, непохідні й похідні прийменники; формувати вміння учнів знаходи­ти в тексті прийменники, визначати їх вид, аналізувати тексти щодо правильності використання прийменників із відмінковими формами іменників; удосконалювати вміння використовувати прийменники у мовленні, редагувати тексти щодо правильності використання при­йменникових засобів милозвучності мовлення;
  • розвивальна: розвивати ключові й предметні компетентності особис­тості, усне і писемне мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, нави­чки самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;
  • виховна: виховувати працелюбність, бажання допомагати один одно­му; прагнення співпраці з іншими учнями.

Скачати файл (DOC, 84KB)

You must be logged in to post a comment.