Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: удосконалювати вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідов­ність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння здійснювати змістово‑композиційний і мовний аналіз публіцистичного тексту, сприймати на слух і розуміти його, усно докладно відтворювати зміст прослуханого тексту;
  • розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логіч­но; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;
  • виховна: виховувати толерантність, почуття взаємоповаги.

Скачати файл (DOC, 41KB)

You must be logged in to post a comment.